O nas

★ Amber N. Nowotka (Nikki) ★

Owner/Teacher (American Native)

Moją pasją od zawsze było nauczanie i wierzę, że podstawowym elementem skutecznego uczenia jest robienie postępów. Kiedy w 2012 roku zaczęłam uczyć w Polsce, zaskoczył mnie fakt, że ludzie nie robią postępów w nauce, a dzieci, choć śpiewają i oglądają filmy po angielsku, to tak naprawdę w tym języku nie mówią. Coś ewidentnie było nie tak z metodyką uczenia angielskiego, co objawiało się niskim poziomem znajomości języka oraz sfrustrowaniem i zniechęceniem wśród uczniów. Zdałam sobie sprawę, że nauczanie języków w dużej mierze oparte było na teorii, nie na praktyce, pomimo korzystania z książek oraz prowadzeniu zajęć, które poruszały ciekawe i współczesne tematy. Zaczęłam więc dostosowywać i udoskonalać własne zajęcia, aby nowa metodyka oparta była głównie na komunikacji. Zauważyłam wtedy, że moi uczniowie zaczęli nie tylko mówić po angielsku, ale również przyswajać teorię i gramatykę. Otwierając szkołę Stanford Academy w roku 2014, mieliśmy na celu utworzenie placówki, której jakość odzwierciedlałyby pełne energii, interaktywne zajęcia, podczas których uczniowie czuliby motywację, by używać języka angielskiego w mowie. Dziś nasi uczniowie rozumieją i przyswajają gramatykę języka angielskiego. Nasi nauczyciele służą pomocą i towarzyszą każdemu uczniowi z osobna w trakcie osiągania przez niego indywidualnych celów, w zależności od jego potrzeb. Dlatego też najważniejszym elementem naszych zajęć jest komunikacja. Jesteśmy dumni mogąc prowadzić naszą małą szkołę, która oferuje spersonalizowaną formę nauczania najwyższej jakości. Serdecznie zapraszamy cię do nauki w komfortowej, prywatnej i otwartej atmosferze w naszej stale rozwijającej się szkole. Do zobaczenia!

Teaching has always been my passion, and I believe that the key to learning is for the student to progress. In 2012, when I started teaching in Poland, I was surprised by the fact that many people did not progress to learn English, and that children sang and watched movies in English but did not speak it. Something was wrong in the methodologies for learning English, and the consequences were a very low level of language and the feeling that people were discouraged and frustrated with English. I realized that the methods for learning languages ​​offered books and classes with current and interesting topics, but focused a lot on the theoretical part and not so much on the communicative part. I began to adapt and improve my classes towards a more communicative, more interactive methodology. I noticed that my students not only started to speak English, they also began to understand the theory and grammar of the language. In 2014 we opened Stanford Academy with the aim of offering a quality product, with dynamic and interactive classes, where people felt motivated to speak. Thus, through communication students understand and internalize the grammar of the language. Our teachers teach so that they can accompany each person in their personal objective in terms of their needs, and that the most important part of the classes is communicative. We are proud to be a small school that offers personalized and quality services. We welcome you to join us in our growing school and learn English in a comfortable, private and open atmosphere.