Rekrutacja - Stanford Academy

Stanford Academy Angielski 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021

Kategorie: Kursy

Tagi: ,

Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2020/2021! Wstępny formularz zgłoszeniowy można wypełnić tutaj: Imię i nazwisko dziecka* Data urodzenia dziecka* Imię i nazwisko rodzica/opiekuna* Adres E-mail* Numer telefonu kontaktowego* Adres zameldowania* Adres zameldowania korespondencyjny* Czy uczeń posiada szczególne potrzeby edukacyjne (jakie?):* Posiada opinię o specyficznych trudnościach w nauce (dysgrafia, dysleksja, dysortografia, dyskalkulia) Posiada orzeczenie o potrzebie […]